NLFR
Het Doceo Pack is een verzekeringspakket op maat van de leerkracht (*) en zijn gezin.

(*) Definitie leerkracht: Het onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners uit alle netten in o.a. het kleuteronderwijs, lageronderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, centra voorleerlingenbegeleiding, centra voor volwassenonderwijs, centra voor basiseducatie en het deeltijds kunstonderwijs.
Bereken uw premie

Uw voordelen

10 voordelen van de bescherming die het Doceo Pack te bieden heeft:
 • Dekking voor eigen didactisch materieel
 • Dekking in geval van agressie door een leerling of ouder
 • Bescherming van uw reputatie op sociale media
 • Waarborg ‘BA Gezin’ inbegrepen in het package
 • Dekking van uw persoonlijke beroepsaansprakelijkheid
 • Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging voor leerkrachten dankzij de waarborgen ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ en ‘Rechtsbijstand’
 • Verdediging van uw rechten als leerkracht tegenover uw werkgever
 • Uitgebreide juridische bescherming: professioneel én privé (inclusief waarborg ‘Rechtsbijstand Woning’)
 • Uitgebreide waarborgen hernomen in één enkele polis, éénmaandelijkse factuur
 • Helder verzekeringscontract die beantwoordt aan uw private én professionele risico’s

Details

De waarborgen van het Doceo Pack vormen één geheel. Deze zijn bijgevolg niet afzonderlijk te verzekeren of opzegbaar.

Juridische informatie
De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de besproken punten.

De algemene voorwaarden kan u hier raadplegen.

Contact

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op!

LERAAR

Doceo pack

Het Doceo Pack is een verzekeringspakket op maat van de leerkracht (*) en zijn gezin.

(*) Definitie leerkracht: Het onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners uit alle netten in o.a. het kleuteronderwijs, lageronderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, centra voorl eerlingenbegeleiding, centra voor volwassenonderwijs, centra voor basiseducatie en het deeltijds kunstonderwijs.
Bereken uw premie

Uw voordelen

10 voordelen van de bescherming die het Doceo Pack te bieden heeft:
 • Dekking voor eigen didactisch materieel
 • Dekking in geval van agressie door een leerling of ouder
 • Bescherming van uw reputatie op sociale media
 • Waarborg ‘BA Gezin’ inbegrepen in het package
 • Dekking van uw persoonlijke beroepsaansprakelijkheid
 • Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging voor leerkrachten dankzij de waarborgen ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ en ‘Rechtsbijstand’
 • Verdediging van uw rechten als leerkracht tegenover uw werkgever
 • Uitgebreide juridische bescherming: professioneel én privé (inclusief waarborg ‘Rechtsbijstand Woning’)
 • Uitgebreide waarborgen hernomen in één enkele polis, éénmaandelijkse factuur
 • Helder verzekeringscontract die beantwoordt aan uw private én professionele risico’s

Details

De waarborgen van het Doceo Pack vormen één geheel. Deze zijn bijgevolg niet afzonderlijk te verzekeren of opzegbaar.

Juridische informatie
De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de besproken punten.

De algemene voorwaarden kan u hier raadplegen.

Contact

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op!
Mobiliteit
Gezin
Zelfstandigen